WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Czwartek, 4 czerwiec 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/4/2011

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – TED : 15.10.2011 r. PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2011/S 199-324609 na : „ Wykonanie kalibracji rastrów mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 dla obszaru woj. podkarpackiego i opracowanie bazy danych gleb dla powiatów brzozowskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego i m. Rzeszów „

 

 

Załączniki

1.

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

zawiadomienie o wyborze oferty_3321/4/2011

 
 

Utworzył: Wojciech Rejman Data: 2011-12-21
Ostatnie zmiany: Wojciech Rejman Data: 2011-12-21

Czytano: 1340 razy.    Załączników: 1

BIP Bialy Orzel ver. 1.1