WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Czwartek, 4 czerwiec 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/3/2012

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, numer ogłoszenia: 244088–2012; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 10.07.2012 r. na : „Dostawa sprzętu komputerowego dla prawidłowego funkcjonowania WODGiK w Rzeszowie „

 

 

Załączniki

1.

zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/3/2012

 
 

Utworzył: Wojciech Rejman Data: 2012-07-25

Czytano: 929 razy.    Załączników: 1

BIP Bialy Orzel ver. 1.1