WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Czwartek, 4 czerwiec 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/12/2016

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część V". Numer ogłoszenia: 2016/S 172-309261; data Publikacji Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 07.09.2016 r.

 

 

Załączniki

1.

3321_12_15_zawiadomienie_o_wyborze.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/12/2016

 
 

Utworzył: Wojciech Rejman Data: 2016-11-03

Czytano: 303 razy.    Załączników: 1

BIP Bialy Orzel ver. 1.1