WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Czwartek, 4 czerwiec 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2019

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. II”. Numer ogłoszenia: 2019/S 157-388178; data Publikacji Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 16.08.2019 r.

 

 

Załączniki

1.

DZ.261.02.01_07_zawiadomienie_o_wyborze-sig.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2019

 
 

Utworzył: Wojciech Rejman Data: 2019-10-22

Czytano: 98 razy.    Załączników: 1

BIP Bialy Orzel ver. 1.1