WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Czwartek, 4 czerwiec 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

STATYSTYKI ODSŁON POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Budżet

Bilanse

» 2018

194

» 2019

23

Wykaz rachunków

» Wykaz rachunków

185

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe

» ADRES

8397

Pracownicy

» Pracownicy

7879

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu

» 1.Zaproszenie do złożenia ofert - obsługa prawna.

1920

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z nośnikami danych, routera, dysków oraz 2 zestawów komputerowych.

479

» Zaproszenie do złożenia ofert na: Modernizacja, przebudowa, odnowienie strony internetowej www.wodgik.rzeszow.pl

674

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa dysków HDD

670

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa serwera plików z dyskami HDD

575

» Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa ksera, skanera, drukarki

472

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/1/2012

1358

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/16/2015

519

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/24/2015

439

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprawa DZ-3321/36/2013

712

» Ogłoszenie o wyborze ofert - sprawa DZ-3321/20/2014

666

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2015/S 154-284586 Sprawa DZ. 3321/18/2015

591

» Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu: Ogłoszenie TED Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej : Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych 2016/S 172-309261. Sprawa DZ. 3321/12/2016

417

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2011/S 199-324609 Sprawa DZ. 3321/4

1510

» Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu PL-Rzeszów: Usługi bazy danych 2012/S 200-329346. Sprawa DZ.3321/6

1056

Ogłoszenia o zamówieniu

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/18/2015

828

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/12/2016

885

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/10/2017

547

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/14/2013

1062

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/4/2011

2779

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

1032

» Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/3/2012

981

» Ogłoszenie o zamówieniu. DZ-3321/6/2012

1590

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/17/2014

1432

» Ogłoszenie o zamówienia DZ.261.02.01.2019

365

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ-3321/05/2014

1054

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

442

» Ogłoszenie o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

452

SIWZ

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/18/2015

693

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

646

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

500

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/4/2011

1763

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/3/2012 wraz z załącznikami

945

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/6/2012

1030

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/14/2013

895

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/05/2014

841

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/17/2014

627

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

368

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

351

» SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2019

199

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/6/2011

817

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/18/2015

474

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/12/2016

377

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/10/2017

328

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/4/2011

1264

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 3321/3/2012

1109

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/14/2013

886

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/05/2014

606

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ-3321/17/2014

586

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

186

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

133

» Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DZ.261.02.01.2019

69

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/18/2015

395

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/12/2016

303

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/10/2017

306

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/4/2011

1340

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 3321/3/2012

929

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/6/2012

948

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/14/2013

764

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/05/2014

721

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ-3321/17/2014

568

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2018

189

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.02.2018

173

» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DZ.261.02.01.2019

98

Informacje z otwarcia ofert

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/12/2016

2105

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ-3321/10/2017

363

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2018

230

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.02.2018

245

» Informacja z otwarcia ofert dotyczy ogłoszenia o zamówieniu DZ.261.02.01.2019

149

Status prawny

Statut

» Statut

4964

Regulamin organizacyjny

» Regulamin organizacyjny

5774

Przedmiot działalności

» Przedmiot działalności

5495

Oświadczenia

» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

162

» OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

148

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

» Udostępnianie danych

6146

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia

» Informacja o wyniku naboru

721

» Nabór na wolne stanowisko pracy

758

» Nabór na wolne stanowisko pracy - 2019

241

» Informacja o wyniku naboru

158

Konkursy

» Informacja o wyniku naboru

520

» Nabór na wolne stanowisko pracy

746

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019.

143

» Informacja o wyniku naboru

111

Oferty pracy

» Nabór na wolne stanowisko pracy

4807

» Nabór na wolne stanowisko pracy 2019

186

Wyniki kwalifikacji

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko geodety w zespole ds. prowadzenia i udostępniania zasobu

1737

» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalista w zespole ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

162

Wyniki naboru

» Informacja o wyniku naboru

1235

BIP Bialy Orzel ver. 1.1