WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Czwartek, 4 czerwiec 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

 
 

Udostępnianie danych

 

 

 

 
1. Udostępnianie danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do użytku powszechnego:

Mapy drukowane – sprzedaż prowadzona jest w dniach od poniedziałku do piątku w godz od 730 do 1515, zakupu można dokonywać osobiście lub poprzez zamówienie pisemne pocztą, mapy mogą być wysyłanę drogą pocztową.

Materiały cyfrowe zasobu - udostępniane są na podstawie zamówień pisemnych które można składać osobiście lub przesłać pocztą.

2. Udostępnianie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Aby otrzymać dane w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne należy prawidłowo wypełniony Wniosek skierować do Marszałka Województwa Podkarpackiego i przesłać na adres: Departament Geodezji i Gospodarki Mieniem, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Wniosek powinien być zgodny z Załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym lub zawierać wszystkie dane opisane w § 2.2. wyżej wymienionego rozporządzenia. Po akceptacji Wniosku, dane przygotowuje WODGiK.  
 

 
 

Utworzył: Wojciech Rejman Data: 2005-10-31
Ostatnie zmiany: Wojciech Rejman Data: 2014-07-24

Czytano: 6145 razy.    Załączników: 0

BIP Bialy Orzel ver. 1.1