WOJEWÓDZKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE 

Strona glówna

Czwartek, 4 czerwiec 2020

Budżet

Bilanse
Wykaz rachunków

Informacje ogólne

Informacje teleadresowe
Pracownicy

Zamówienia publiczne do 30000 EURO

Ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zamówienia publiczne

Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert

Status prawny

Statut
Regulamin organizacyjny
Przedmiot działalności
Oświadczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Udostępnianie danych

Ogłoszenia / Nabór Pracowników

Ogłoszenia
Konkursy
Oferty pracy
Wyniki kwalifikacji
Wyniki naboru

INNE

statystyki

Status prawny

Przedmiot działalności

 
 

Przedmiot działalności

 

 

 

    Przedmiotem działalności Wojewódzkiego Ośrodka jest gromadzenie i prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie zasobu zainteresowanym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzędzeniami wykonawczymi a w szczególności rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 maja 1999 r. – w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartografizcny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu /Dz.U. Nr 49 poz. 439/.

Zasób prowadzony jest postaci analogowej na którą składają się mapy drukowane oraz w postaci cyfrowej – mapy i bazy danych.

Przedmiotem działalności Ośrodka jest w szczególności:
1. pozyskiwanie materiałów do zasobu:
- w trybie art. 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartografioczne
- w trybie kupna lub darowizny
- w drodze udzielenia przez służbę geodezyjną 
   zamówienia   publicznego
2. kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu
3. zarządzanie i modernizacja materiałów zasobu
4. udostępnianie materiałów zasobu
- do użytku powszechnego
- w trybie art. 18 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
- do obsługi zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych
5. współpraca z powiatowymi organami administracji w zakresie 
    tworzenia wojewódzkich baz danych krajowego systemu informacji
    o terenie.
 
 

Utworzył: Wojciech Rejman Data: 2005-10-31
Ostatnie zmiany: Wojciech Rejman Data: 2005-11-03

Czytano: 5494 razy.    Załączników: 0

BIP Bialy Orzel ver. 1.1